ENG | MNE

Image: Francesco Marino / FreeDigitalPhotos.net

AKTUELNO I KORISNO


Savjeti:

Sistem internih i računovodstvenih kontrola

Uspostavljanje odgovarajućeg sistema internih kontrola(SIK) i sistema računovodstvenih kontrola je ključ za uspješno poslovanje preduzeća. U suprotnom, efikasno vođenje i izvršavanje poslova i postupaka u jednom preduzeću su pod znakom pitanja. U tom cilju potrebno je da svako preduzeće koje želi da bude uspjesno i kontroliše poslovnu situaciju uspostavi odgovarajući SIK u skladu sa zakonskom regulativom i profesionalnim standardima, to jest:

Služba interne revizije

Organizujte službu interne revizije u cilju preventivnog djelovanja i kontinuiranog praćenja poslovanja.Interna revizija se može obavljati angažovanjem sopstvenih kapaciteta (upošljavanjem sopstvenog kadra), angažovanjem nezavisnih eksternih konsultanata i/ili zajedničkim radom internog osoblja i eksternih kosultanata.


Informacije: