ENG | MNE

Image: Carlos Porto / FreeDigitalPhotos.net

KODEKS POSLOVANJA

Povjerljivost i nezavisnost

U svom radu pridržavamo se svih uslova koji se tiču tajnosti podataka, a u skladu sa politikom i zahtjevima svog klijenta i pozitivnim zakonskim propisima. Posjedujemo razrađen sistem internih pravila, koja se striktno primjenjuju u cilju potpune zaštite povjerljivih podataka predočenih od strane klijenta. Isto tako, trudimo se da u svim aspektima svog poslovanja budemo nezavisni u odnosu na klijente. Na taj način, objektivnost i nezavisnost tokom pružanja usluga je garantovana.

Kvalitet usluga

Uspjeh našeg poslovanja se može jedino ostvariti uz zadovoljstvo naših klijenata.

Pristup klijentima vođen je poštenjem, integritetom i odgovornošću. U građenju poslovnih odnosa sa klijentima, rukovodimo se najvišim zakonskim i etičkim standardima.

Najkvaklitetnija usluga i pozitivan pristup rješavanju svih problema klijenata je obaveza svakog našeg zaposlenog.

Usluga mora u potpunosti zadovoljiti klijenta, iz čega proizilazi međusobno povjerenje i poštovanje.

VM KOD posjeduje sledeće usvojene procedure i pisana akta:

Stalna edukacija i praćenje aktuelnih propisa i problematike omogućava nam visok kvalitet usluge. Konstantno provjeravanje i upoređivanje prethodno pruženih usluga, koje rezultira unapređenjem kvaliteta usluga, osnova je za napredak i razvoj naše kompanije.

Društvena odgovornost

Važan element pri donošenju poslovnih odluka predstavlja naša društvena odgovornost i promovisanje društvene angažovanosti.

Poštujemo sva međunarodno priznata ljudska prava i slobode, primjenjujemo visoke standarde poslovnog upravljanja i pružamo bezbjedno i zdravo radno okruženje.

Pružamo jednake mogućnosti svima prilikom zapošljavanja. Jedini kriterijum za napredovanje i razvoj zaposlenih jeste kvalitetno obavljanje zadataka. Poštujemo prava zaposlenih i obezbjeđujemo sigurne zarade i druga lična primanja.

Zaštita životne sredine

Naše usluge ni na koji način ne ugrožavaju bezbjednost klijenata i maksimalno smo posvećeni očuvanje životne sredine.

Promovišemo racionalno korišćenje materijala i resursa kao što su voda, struja, kancelarijski materijal i drugi resursi a posebno oni koji su neobnovljivi.

Izbjegavamo korišćenje opasnih materijala i proizvoda, posebno onih koji mogu negativno uticati na ljudsko zdravlje i životnu sredinu.

Politiku zaštite životne sredine predlažemo svim klijentima.