ENG | MNE

Image: Francesco Marino / FreeDigitalPhotos.net

KONTAKT INFORMACIJE

VM KOD d.o.o. Podgorica
Društvo za reviziju, finansijska vještačenja,
ekonomske procjene i konsalting

CRPS Podgorica - registarski broj: 5-0508931/002; PIB: 02740486; PDV: 30/31-08420-1

NLB Montenegrobanka a.d. Podgorica, žiro-račun br. 530-15993-49

Angažovano glavno osoblje:

Veselin Milačić - Partner, e-mail: vmilacic@vm-kod.com
Nikola Popović - Menadžer, e-mail: npopovic@vm-kod.com
Maja Radoman - Revizor
Nataša Bovan - Supervizor

Kancelarija za prijem službene pošte:

Adresa:Vasa Raičkovića 18, 81000 Podgorica,Crna Gora

Kancelarija za obavljanje djelatnosti:

Adresa: Vasa Raičkovića broj 8, 81000 Podgorica, Crna Gora
e-mail: info@vm-kod.com
Tel/fax: +382 (20) 656 810
Mob: +382 (69) 689 270