ENG | MNE

Image: Carlos Porto / FreeDigitalPhotos.net

REVIZIJA I USLUGE SRODNE REVIZIJI

Naš pristup revizijskim uslugama kombinuje specijalistička znanja i iskustva u oblasti revizije i analize rizika i kontrolnog okruženja a sve u cilju stvaranju trajnog kvaliteta.

Revizija obuhvata sprovođenje postupaka u cilju pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i informacijama objelodanjenim u finansijskim izvještajima. Izbor postupaka zavisi od revizorskog prosuđivanja, uključujući i procjenu rizika od nastanka materijalno značajnog pogrešnog prikazivanja u finansijskim izvještajima.

U savremenoj ekonomiji, poslovni rizici kojima se na odgovarajući način ne upravlja i koji se ne prepoznaju na vrijeme predstavljaju veliku prijetnju za kvalitet i pouzdanost Vaših finansijskih izvještaja. Ukoliko se poslovni rizici ne protumače na pravi način, stavljate povjerenje i Vaše preduzeće na kocku.

Kroz prepoznavanje rizičnih oblasti i fokusiranja na adekvatnost procesa i kontrola, kroz sprovođenje testova kojima se potvrđuju iznosi u finansijskim izvještajima i analiziraju razlozi za promjene, stiže se do efikasnog procesa revizije. Mišljenje revizora o finansijskim izvještajima daje Vam najviši nivo uvjerenja koji možete imati.

VM KOD Vam može, primjenom međunarodnih revizorskih standarada i VM KOD revizorske metodologije, ponuditi sledeće revizorske usluge:

VM KOD Vam može, primjenom odgovarajućih međunarodnih standarada uvjeravanja i usvojenih internih procedura, ponuditi sledeće usluge srodne reviziji:

Takođe, VM KOD Vam može, primjenom odgovarajućih standarda, ponuditi usluge: